Bệnh viện chuẩn Nhật Bản, trường chuẩn Mỹ trong đô thị Ecopark

Bệnh viện chuẩn Nhật Bản, trường chuẩn Mỹ trong đô thị Ecopark Bệnh viện đại học Y khoa Tokyo có quy mô 150 giường nội trú (giai đoạn I có quy mô 80 giường) với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD, được xây dựng trong khuôn viên hơn 3 ha của trường Đại học … Đọc tiếp Bệnh viện chuẩn Nhật Bản, trường chuẩn Mỹ trong đô thị Ecopark